درباره ی ما

آگاد در فرهنگ لغت به معنای آگاه، مطلع و باخبر است. این سامانه در پاسخ به ضرورت دانایی درباره بازار در عین ایجاد یک تجربه لذت‌بخش برای شرکت‌کنندگان ایجاد شده است. در آگاد ما به دانایی در مقابل اطلاعات باور داریم. پس نه تنها به شما در جمع‌آوری اطلاعات بازار به صورت بلادرنگ و در لحظه کمک می‌کنیم بلکه در ایجاد دانایی از این اطلاعات هم در کنار شما هستیم. در آگاد ما به ایجاد یک تجربه لذت‌بخش در مقابل دشواری برای شرکت‌کنندگان باور داریم. پس راهی آسان را برای دریافت اطلاعات و نظرسنجی  طراحی کرده‌ایم و در کنار آن امکان پاداش دادن را قرار داده‌ایم.

 

مزایا و کاربردها

·         شناخت صحیح بازار هدف و تعیین مخاطبان محصول

·         تعیین سیاست‌های بازاریابی و استفاده از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین وجه

·         کشف بازارهای جدید، گسترش موارد استفاده از محصولات یا خدمات فعلی

·         کاهش ریسک ناشی از تصمیمات نادرست

·         پیش‌بینی میزان عرضه و فروش آتی محصول و جلوگیری از نوسان تولید

·         توجه ویژه‌ به بُعد اجتماعی، روانی و عاطفی انسان‌ها در مصرف محصولات

·         ارتباط بهتر با مخاطبین

·         کمک به تصمیم‌گیری بهتر مدیران

 

مشتریان در بازار پر رقابت امروز دلسوزترین منابع اطلاعاتی کسب‌وکار‌ شما هستند. بازخوردهای آنها را از دست ندهید!